زمین ، 1400 متر، رویان

مازندران - نوشهر - منطقه رویان
تماس بگیرید

باغ ویلا، 450 متر، نوشهر، سیسنگان

مازندران - نوشهر - منطقه سیسنگان
تماس بگیرید

زمین سنددار، 230 متر، نوشهر، سیسنگان

مازندران - نوشهر - منطقه سیسنگان
فروخته شد