پروژه سیکاس 5 ( طراحی ویلا مدرن در منطقه سی سنگان )

این پروژه به نام کارفرما اقای صبوری درمنطقه سی سنگان در زمین به مساحت 220مترمربع ساخته شده کلیه مراحل از جمله طراحی.معماری.طراحی سازه و اجرا توسط گروه مهندسی کریتلند انجام گردیده این پروژه با مشاوره اختصاصی و برابر سلیقه کارفرما پیش رفته ودرسال 1401تحویل کارفرما گردیده.

*هزینه های انجام شده:خرید زمین درسال1399(توسط گروه مهندسی کریتلندوتیم املاک نارنجیلا.)

مشخصات پروژه :

  • مساحت زمین220مترمربع  1/000/000/000تومان
  • هزینه ساخت(تمام شده با حق الزحمه دفترمهندسی):  2/500/000/000تومان
  • قیمت تمام شده: 3/500/000/000تومان
  • قیمت فروش: 7/000/000/000تومان
  • مساحت زیربنا: 240مترمربع
  • همکف 92مترمربع (1خواب .سالن.اشپزخونه)
  • طبقه اول 90مترمربع (3خواب.اشپزخانه.سالن)
  • روف                 50مترمربع                      (فضای سبز.شاه نشین دید ۳۶۰به دریا وجنگل)
 
Previous slide
Next slide

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن