پروژه عمارت ( طراحی ویلا مدرن در منطقه سی سنگان )

این پروژه به نام کارفرما اقای میرفخارو سرکارخانوم سیمیاری درمنطقه سی سنگان در زمین به مساحت 550مترمربع ساخته شده کلیه مراحل از جمله طراحی.معماری.طراحی سازه و اجرا توسط گروه مهندسی کریتلند انجام گردیده این پروژه با مشاوره اختصاصی و برابر سلیقه کارفرما پیش رفته ودرسال ۱۴۰۱تحوبل کارفرما گردید.

 

مشخصات پروژه :

  • مساحت زیربنا: 500 مترمربع
  • همکف 135مترمربع (۱خواب .سالن.اشپزخونه و استخر)
  • طبقه اول 135مترمربع (۳خواب.اشپزخانه.سالن)
  • طبقه دوم 120متر مربع (1خواب اشپز خانه.سالن)
  • روف 120مترمربع (فضای سبز دید ۳۶۰به دریا وجنگل)
 

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن