پروژه موج ( طراحی ویلا مدرن در منطقه سی سنگان )

این پروژه به نام کارفرما اقای سلامت درمنطقه سی سنگان در زمین به مساحت350مترمربع به پیمانکاری تیم اجرایی کارفرما ساخته شده کلیه مراحل طراحی.معماری. توسط گروه مهندسی کریتلند انجام گردیده

مشخصات پروژه :

  • مساحت زمین 350مترمربع 2/400/000/000 تومان
  • هزینه ساخت 5/000/000/000 تومان
  • قیمت تمام شد: 7/400/000/000 تومان
  • قیمت فروش پروژه: 15/000/000/000تومان
  • مساحت بنا: 300مترمربع
  • همکف 135مترمربع (۱خواب.اشپزخامه.سالن.استخر)
  • طبقه اول 145مترمربع (۲خواب.اشپزخانه.سالن)
  • روف 145مترمربع (فضای سبز)
 

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن