نوع ملک

 • 30% ویلا نوشهر و سیسنگان
 • 21% زمین
 • 16% ویلا جنگلی در سیسنگان
 • 33% دیگر

وضعیت ملک

 • 52% فروش
 • 38% تماس بگیرید
 • 9% فروخته شد

شهر ملک

 • 93% خرید ویلا در نوشهر
 • 5% نور
 • 1% چالوس
 • 0% دیگر

درباره ما admin

ترتیب بر اساس:

0 مرور

مرتب سازی بر اساس:
یک بررسی بگذارید

یک بررسی بگذارید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن