معرفی ، خبری

طراحی ویلا روستیک

نگاهی به سبک روستیک در معماری سبک روستیک در معماری به نام سبک روستایی نیز شناخته می شود و به معنی استفاده از طراحی های مختص بناهای روستایی و ییلاقی می باشد. در مجموع سبکی با رویکرد زمخت و بی تکلف است. از این رو خصوصیات یک خانه...

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن